Clermont-Ferrand
August 2006 - juli 2007
Sygesikring
Bemærk: Nedenstående forhold omkring sygesikring i EU er siden blevet ændret, derfor bør man, hvis det er aktuelt med længerevarende ophold i Frankrig, undersøge de aktuelle regler. Men her gengives de regler, der galdt i 2006.
Det gule sygesikringsbevis: Det gule sygesikringsbevis tjener fortsat som dokumentation for ret til lægehjælp m.v. under ophold i udlandet. Sygesikringsbeviset kan imidlertid kun benyttes under ophold af indtil én måneds varighed og kun i forbindelse med ferieophold.
 
EU-sygesikringsbevis: EU-sygesikringsbeviset, der erstatter E111/E128 blanketterne pr. 01.06.2004 kan med stor fordel anvendes af andre persongrupper ved kontakt med det franske behandlingssystem. Blanketten er en attestation for den danske sygesikrings dækning af udgifter i forbindelse med danske statsborgeres (og udlændinge med fast bopæl i Danmark) ophold i udlandet. Gyldigheden af kortet varierer afhængigt af opholdets varighed, men overstiger som hovedregel ikke 12 måneder. Ved benyttelse af EU-sygesikringsbeviset under ophold i Frankrig vil den pågældende opnå enten fuld (100% i forbindelse med akut sygdom) eller delvis (typisk mellem 50% og 80% ved ikke akut sygdom) refusion i forbindelse med behandling. Såfremt man ikke i Frankrig har opnået refusion af de afholdte udgifter, der er omfattet af dækningen, kan refusion af denne del opnås ved henvendelse til de danske sygesikringsmyndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at EU-sygesikringsbeviset ikke dækker hjemtransport.
 
Såfremt man ønsker det, kan man ved benyttelse af blanket E104 (E121 for folkepensionister) blive tilknyttet den franske sygesikring. Dette kan ofte være nødvendigt, hvis man ønsker at opholde sig mere end 12 måneder i Frankrig. Blanketten udstedes af den danske fraflytningskommunes sygesikringskontor.
Endvidere giver den såkaldte CMU-lov (nr. 99-641 af 27. juli 1999) direkte adgang til optagelse i den franske sygesikring. Kontingentet andrager 8% af den skattepligtige husstandsindkomst, der overstiger 6.721,- €.
 
Den franske sygesikring giver ikke 100% dækning men opererer med en patientandel på typisk 20% af de afholdte udgifter. Det kan derfor være nødvendigt at tegne en supplerende forsikring, en såkaldt 'mutuelle', til dækning af de resterende udgifter.
 
Vi valgte imidlertid at tegne en totalforsikring hos Gauda, som dækkede 11 måneders ophold i Frankrig (Vi skiftede først adresse på folkeregisteret en måned efter at vi var rejst, idet vi fastsatte, at den første måned var ferie, hvorved det gule sygesikringskort dækkede). Da vi regnede lidt på 'mutuelle' og ekstraforsikring, så det ud til at blive næsten lige så dyrt, og så havde vi f.eks. ikke hjemtransport til Danmark i tilfælde af egen eller nærmeste families sygdom. For forsikring af os tre (60, 48 og 16 år), blev det ca. 17.000 kr., hvoraf de ca. 14.000 dækker de to voksne i 11 måneder, altså godt 600 kr. pr. måned pr. person.
Det skulle vise sig at være en god investering, da det viste sig at 'den gamle' skulle igennem en indlæggelse med div. undersøgelser og medicin. De har for øvrigt været utroligt fair og hjælpsomme hos Gauda.
 
Man skal være opmærksom på, at man som dansker, der bor i udlandet, ikke bare kan rejse hjem og få en operation eller anden behandling. Når der er meldt adresseforandring til udlandet, er man ikke dækket af den danske sygesikring.
Vær også opmærksom på, at det gule sygesikringskort efter 1. januar 2008, kun dækker hjemtransport fra Grønland og Færøerne, samt, efter en specialaftale, de øvrige nordiske lande.
 
LINKS:
Indenrigs-sundhedsministeriet
Den franske sygesikring: Assurance Maladie