Clermont-Ferrand
August 2006 - juli 2007
KLIMADATA
Som det fremgår af klimadata for København og Clermont-Ferrand, ligger dagtemperaturerne noget højere i Clermont end i København, mens nattemperaturerne ligger meget tæt på de danske. Kilde: dmi.dk