Clermont-Ferrand
August 2006 - juli 2007
Arbejde - skat
Der kræves ikke arbejdstilladelse for EU-borgere med fast ophold i et andet EU-land.
 
Skatteforhold
 
I medfør af dansk-fransk overenskomst om undgåelse af dobbeltbeskatning, betaler man som hovedregel skat i det land, hvor man har sit 'skatteretlige domicil'. Begrebet er defineret i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, art. 2, stk. 4. Dette gælder indtægter fra løn, private pensioner, værdipapirer, livrenter etc.,jfr. overenskomstens art. 8, 9 og 13. Derimod er indtægter fra tjenestemandspensioner beskattet i udbetalingslandet, art. 12, mens almindelige private formueindtægter og folkepensioner er beskattet i bopælslandet.
 
Der skal indgives selvangivelse fra og med det andet bopælsår i Frankrig. Denne skal første gang afhentes på 'Hôtel des Impôts', hvor man samtidigt vil få udleveret en folder om sine skatteretlige forpligtelser.
 
I juli måned udsendes en skatteopkrævning, hvori de nærmere betalingsbetingelser er angivet. De efterfølgende år betales i februar og maj en foreløbig skat, der afhænger af skatten i det foregående år, samt en eventuel retsskat, der skal betales i midten af september.
 
Skattesatserne er i Frankrig afhængige af både indtægt, civilstand samt antallet af mindreårige børn i husstanden.
 
Lokale skatter:
I det øjeblik man råder over en bolig i Frankrig, skal der betales følgende skatter:
1. Bopælsskat, der skal betales af den, der bebor en ejendom pr. 1. januar i skatteåret. Dette gælder uanset, om man er ejer eller lejer af boligen.
2. Ejendomsskat, der skal betales af den, der pr. 1. januar er ejer af en ejendom eller byggegrund.

 
Udmeldelse af skatteligningen i Danmark sker ved anvendelse af bopælsattest, der kan rekvireres i fraflytningskommunen.