FORSIDE KUNSTNERE VÆRKER RETNINGER KOLONIER SAMMENSLUTNINGER MUSÉER
Vælg sammenslutning: Danske kunstsammenslutninger
 
Der er gennem årene blevet dannet en række danske og udenlandske kunstgrupperinger og sammen-slutninger. På denne side beskrives nogle af de grupperinger, som fik en vis betydning for samtidskunstens udvikling i Danmark.
 
Nogle sammenslutninger blev etableret som protest mod forhold eller sammenslutninger i det etablerede samfund, som f.eks. Den frie Udstilling, der blev etableret i protest mod den etablerede udstilling Charlottenborg og dennes adgangskrav. På samme vis dannede f.eks. impressionisterne i Frankrig deres egen gruppe i protest mod den etablerede Salon i Paris.
 
Andre sammenslutninger havde en fælles kunstnerisk udtryksform eller kunstretning som formål, eller en social eller ideologisk holdning. Enkelte sammenslutninger var etableret som fora, hvor kunst blev diskuteret intellektuelt. Men fælles for dem alle er, at de alle havde samtidens kunstnere såsom malere, billedhuggere, komponister, musikere, forfattere og intellektuelle som medlemmer.
Vælg sammenslutning: