FORSIDE KUNSTNERE VÆRKER RETNINGER KOLONIER SAMMENSLUTNINGER MUSÉER
Fynbomalerne
 
Fynbomalerne udgjorde en hel koloni i starten af 1900-tallet. Betegnelsen Fynbomalerne er et lidt elastisk begreb, der fuldt udfoldet talte en 10-15 medlemmer. Til gengæld er der ikke nogen tvivl om gruppens kerne. Udover Alhed og Johannes Larsen var de øvrige centrale skikkelser Peter Hansen og kunstnerparrene Anna og Fritz Syberg samt Christine og Sigurd Swane. Christine var lillesøster til Johannes Larsen og boede blot 100 meter fra Møllebakken. Hun blev gift med Sigurd Swane, der i en årrække slog sig ned her.
 
Anna Syberg var søster til Peter Hansen, og sammen med Fritz Syberg stammede de fra Faaborg, mens Johannes Larsen og Christine Swane var født og opvokset i Kerteminde. Alhed Larsens barndomshjem, godsforvalterboligen Erikshåb, lå ca. midtvejs mellem Faaborg og Odense. Fynbomalerne var næsten jævnaldrene og kendte hinanden fra ungdomsårene. Alene opvækst og familierelationer knyttede således kunstnergruppen til de to købstæder, Faaborg og Kerteminde, der huser kunstnergruppens to museer: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst og Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Hertil kommer, at gruppen i vid udstrækning bosatte sig i det fynske.
 
En ny generation af malere tog afsæt i kolonien. Sigurd Swane og Harald Giersing giftede sig ind i kredsen, og helt unge talenter som Olaf Rude, Jens Adolf Jerichau, Harald Leth og Sven Havsteen-Mikkelsen kom på inspirationsophold her.
 
Kilde: Johannes Larsen Museet

 
Klik på en koloni for læse mere...